Hobbiton
Kraina zdrowia i harmonii
joga korzyści

6 powodów dla których warto iść na jogę.

Współczesne media, influencerzy i reklamy mogą wyrabiać w nas przeonanie, że joga polega wyłącznie na pozycjach fizycznych, podczas gdy całość jogi obejmuje szeroki zakres praktyk kontemplacyjnych i samodyscypliny, takich jak medytacja, śpiewanie, mantra, modlitwa, praca z oddechem, rytuały, a nawet bezinteresowne działanie.

Słowo „joga” pochodzi od rdzenia „yuj”, co oznacza „jarzmo” lub „związać”. Samo słowo ma wiele znaczeń, od astrologicznej koniunkcji do małżeństwa, a motywem przewodnim jest połączenie.

Asana to fizyczna praktyka i postawy jogi.

Badania naukowe nad korzyściami płynącymi z uprawiania jogi są wciąż nieco skąpe, ale wiele z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów potwierdza to, co praktykujący wydają się wiedzieć od tysiącleci: joga jest niezwykle korzystna dla naszego ogólnego samopoczucia.
Poniżej znajdziesz listę 6 powodów, dla których warto uprawiać jogę.

1. Joga poprawia elastyczność

W 2016 r. dwie wiodące organizacje zajmujące się jogą, Yoga Journal i Yoga Alliance, przeprowadziły ogólnoświatowe badanie mające na celu zgromadzenie różnych statystyk dotyczących jogi, próbując ująć jej wpływ na życie praktykujących w liczbach.

Jednym z najczęściej podawanych powodów, dla których ćwiczący zaczynali swoją przygodę z jogą była chęć poprawy elastyczności i mobilności.

Joga wydaje się być szczególnie pomocna w poprawie elastyczności u osób w wieku senioralnym. Utrata elastyczności przez nasze ciało jest naturalną częścią procesu starzenia, jednak badanie naukowe przeprowadzone w 2019 r. wykazało, że joga zarówno spowolniła utratę, jak i poprawiła elastyczność u osób starszych [link]

joga poprawia elastyczność
Joga poprawia elastyczność

2. Joga pomaga w radzeniu sobie ze stresem i poprawia zdrowie psychiczne

Uważa się, że ciężkie zaburzenia depresyjne są jednymi z najczęstszych zaburzeń zdrowia psychicznego na świecie.

Metaanaliza z 2017 r. obejmująca 23 interwencje analizujące wpływ terapii opartych na jodze na objawy depresji w przeważającej mierze wykazała, że jogę można teraz uznać za skuteczną metodę alternatywnego do farmakoterapii leczenia zaburzeń depresyjnych.

Wykazano, że zarówno terapie jogi oparte na ruchu, jak i praktyki oparte na oddychaniu, znacznie poprawiają objawy depresji

3. Joga redukuje stany zapalne

Częstym prekursorem choroby jest utrzymujący się w organizmie przewlekły stan zapalny. Choroby serca, cukrzyca, zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna i wiele innych stanów są bezpośrednio powiązane z przedłużającym się stanem zapalnym

W jednym z badań poddano analizie 15 badań naukowych i znaleziono wspólny wynik: joga — o różnych stylach, intensywności i czasie trwania — zmniejszyła biochemiczne markery stanu zapalnego, czyli skutecznie wpłynęła na łagodzenie występującego stanu zapalnego w organizmie.

4. Joga pomaga zmniejszać niepokoje i radzić sobie z fobiami

Istnieje wiele różnych zaburzeń lękowych, takich jak między innymi lęk społeczny, ogólne zaburzenie lękowe jak i specyficzne fobie. Nawet przewlekły stres można czasem zaliczyć do zaburzeń lękowych.

Pewne badania naukowe sugerują, że asana jogi może być traktowana jako skuteczna alternatywna metoda leczenia zaburzeń lękowych, chociaż kilku badaczy wnioskuje o powtórzenie badania przed włączeniem terapii jogi do kanonu niefarmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych. [link]

Wykazano że Yoga nidra, która jest formą skanowania własnego ciała / medytacją kierowaną, zdecydowanie zmniejsza objawy lęku.

Joga poprawia siłę i stabilność
Joga poprawia siłę i stabilność

5. Praktyka jogi zwiększa Twoją siłę

Pomimo, że większość ludzi kojarzy jogę głównie z rozciąganiem i elastycznością, niektóre rodzaje zajęć jogi oraz wykorzystywanych pozycji można również uznać za sposób na budowanie siły. Skuteczność jogi w budowaniu siły została zbadana w kilku konkretnych kontekstach – na przykład w odniesieniu do osób z rakiem piersi, osób starszych i dzieci. Przeprowadzono także badanie na personelu pomocniczym sił powietrznych, które wykazało, że joga jest skuteczną praktyką wzmacniającą siłę wśród zdrowych uczestników, niezależnie od grupy wiekowej. [link]

6. Joga może pomóc we wzmocnieniu odporności

Przewlekły stres negatywnie wpływa na układ odpornościowy człowieka. Kiedy nasza odporność jest obniżona, człowiek staje się bardziej podatny na choroby. Jak już wspomniano wcześniej, joga pomaga w walce ze stresem. Niektóre badania wykazały wyraźny związek między praktykowaniem jogi a lepszym funkcjonowaniem układu odpornościowego.

Wynika to częściowo ze zdolności jogi do zwalczania stanów zapalnych, a częściowo ze wzmocnienia odporności komórkowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *